Άννα Μικορύ
"Ο ΄γιγαντας και τα πουλιά" - Ghistaime Biondi

Ο Ροδόλφος, το πουλί και όλα τα άλλα πουλάκια

Τι μου άρεσε: Όταν ο Ροδόλφος ήταν επιτέλους ευτυχισμένος!