Ευχές σ' ένα φίλο (για το Περιβάλλον)
από τα παιδιά του Β2