Δράσεις bullying

Δημιουργήσαμε ειδική σελίδα για τις δράσεις μας κατά του σχολικού εκφοβισμού.

από το Β1
από το Β2


από το Α3

από  το Δ2