χαϊκού 15

Πέφτουν τα φύλλα
αρχίζουν τα κρύα και οι
βορχές στη χώρα