χαϊκού 14

Χειμώνας
Κρύο πολύ
οι αρκούδες κοιμούνται
το τζάκι ανάβει!