χαϊκού 13

Καλοκαίρι
είσαι ένα
παιδάκι
που το
αγαπώ
πολύ