χαϊκού 12

Χειμώνας
χιονίζει πολύ
και τα πουλιά φύγανε
έμεινε ένα