χαϊκού 11

Άνοιξη
Βόλτες με το ποδήλατο
ατέλειωτες να είναι