χαϊκού 10

Φθινόπωρο
Γράφεις
το μελάνι λιγόστεψε
η θάλασσα πληθαίνει