χαϊκού 1

Χειμώνας
Βγαίνω έξω στο χιονιά
για να παίξω τρελά
με το βοριά