χαϊκού 2

Χειμώνας
Μέσα στο χιόνι το λιοντάρι
μοιάζει με μαργαριτάρι