χαϊκού 3

Άνοιξη
Αρώματα, πουλιά
πετούν στον αέρα..
Άνοιξη ήρθε!