χαϊκού 4

Φθινόπωρο
Σεπτέμβης σαν θα μπει
θα με βρει
στου σχολειού μου την αυλή!