χαϊκού 5

Φθινόπωρο
Πέφτουν φύλλα
κάτω στο χώμα
κίτρινα και πορτοκαλί