οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας  της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (330-1453) ο οποίος ήταν 49 ετών όταν πολέμησε ηρωικά για να μην πέσει το βυζάντιο στα χέρια της οθωμανικής  αυτοκρατορίας  το 1453.